PROGRAM

 

Tema for Energiseminaret 2019

Tema for Energiseminaret 2019 er ‘Fossilfri velstand’. Høy velstand er knyttet til et høyt energiforbruk, og det forventes at vi vil trenge andre og renere former for energi i fremtiden. Sikker tilgang på energi er en forutsetning for økonomisk vekst og velstandsutvikling, men det byr på konflikt med klima- og miljøutfordringer. På Energiseminaret vil det bli spennende foredrag som tar for seg løsninger og utfordringer for hvordan vi skal beholde og utvikle velstand i en verden som krever at vi bruker andre, renere energiformer, både her i Norge og internasjonalt.

 

Programplakat, 11.02

 

 

 

Foredragsholdere for energiseminaret 2019

Kristin Halvorsen
Kristin Halvorsen

Kristin Halvorsen er direktør ved CICERO Senter for klimaforskning. Halvorsen er tidligere politiker og var medlem av Stoltenberg II-regjeringen fra 2005 – 2013. Hun var Norges første kvinnelige finansminister fra 2005 til 2009 og kunnskapsminister fra 2009 til 2013. Fra 2005 til 2012 var hun nummer to i regjeringen og stedfortreder for statsministeren.

I 2002 mottok Halvorsen Kommunikasjonsprisen fra Norsk Kommunikasjonsforening. Hun har gitt ut to bøker: Rett fra hjertet (2004) sammen med Ingolf Håkon Teigene og Gjennomslag (2012) sammen med Lilla Sølhusvik. (Foto: Rune Kongsro)

 

 

 

 

Alternativ tekst
Per Espen Stoknes


Per Espen Stoknes
, f. 1967, er TED Global Speaker, utdannet psykolog med 
dr.grad i grønn økonomi og arbeider som forsker og leder for BI Senter for Grønn Vekst. Han er med-grunnlegger av flere miljøteknologiselskaper, og har lang erfaring som foreleser samt bedriftsrådgiver innen scenario-baserte strategier.

Siste bok er “Det vi tenker når vi prøver ikke tenke på global oppvarming” (2017) på tiden.no

 

 

 

 

 

Borge Bjorneklett m. energiseminaretlogo
Børge Bjørneklett


Børge Bjørneklett er
gründer og teknologisjef i Ocean Sun AS. Han er oppfinner av en ny type flytende solenergi som selskapet utvikler. Teknologien er spesielt gunstig på vannkraftreservoarer eller til produksjon av fornybar energi langs kysten i befolkningsrike områder hvor det er mangel på landarealer. Han har tidligere jobbet i Norsk Hydro, REC Solar og Aker Solutions. Børge har doktorgrad i materialteknologi fra NTNU i Trondheim.

 

 

Flere foredragsholdere kommer!