Velkommen til Energiseminaret 2020

❗️AVLYST GRUNNET KORONA❗️

Energiseminaret er et to-dagers seminar som tar for seg teknologiske, samfunnsmessige, økonomiske, innovative og politiske aspekter innen energi, med vekt på fornybar energi. Seminaret arrangeres årlig av studenter ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), og har som mål å være et samlingssted for alle som har en interesse for energi, klima og utvikling.

Årets seminar arrangeres fredag 13. og lørdag 14. mars 2020. Temaet er «veien mot 2030» og skal legge fokus på hvordan vi skal nå FNs bærekraftsmål innen 2030. Hvordan kan vi skape dialog og samarbeid på tvers av sektorer? Dagens offentlige debatt bærer preg av at motstridende interesser sinker handling og fremgang. Dersom vi skal løse klimakrisen verden står ovenfor må både økonomer, ingeniører, gründere, beslutningstagere og forbrukere gå sammen på veien mot 2030.