Velkommen til Energiseminaret 2019

Energiseminaret er et to-dagers seminar som tar for seg teknologiske, samfunnsmessige, økonomiske, innovative og politiske aspekter innen energi, med vekt på fornybar energi. Seminaret arrangeres årlig av studenter ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), og har som mål å være et samlingssted for alle som har en interesse for energi, klima og utvikling.

Årets seminar ble arrangert 1. og 2. mars 2019, og vi takker alle deltakere, foredragsholdere og sponsorer som ble med og gjorde seminaret mulig!

Neste seminar vil avholdes våren 2020, og vi vil trenge nye frivillige til å sette sammen et av Norges største studentdrevne seminarer. Vil du være med? Tirsdag 9. april klokken 18 er det generalforsamling for Energiseminaret. Kun årets frivillige/medlemmer har stemmerett, men alle NMBU-studenter kan stille til valg. For mer informasjon, se vår facebook-arrangement.

Tema for Energiseminaret 2019 var ‘Fossilfri velstand’. Høy velstand er knyttet til et høyt energiforbruk, og det forventes at vi vil trenge andre og renere former for energi i fremtiden. Sikker tilgang på energi er en forutsetning for økonomisk vekst og velstandsutvikling, men det byr på konflikt med klima- og miljøutfordringer. Neste år skal et nytt tema prege Energiseminaret, vil du være med på å bestemme hva? Vi gleder oss!