Velkommen til Energiseminaret 2019

Energiseminaret er et to-dagers seminar som tar for seg teknologiske, samfunnsmessige, økonomiske, innovative og politiske aspekter innen energi, med vekt på fornybar energi. Seminaret arrangeres årlig av studenter ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), og har som mål å være et samlingssted for alle som har en interesse for energi, klima og utvikling.

Neste seminar arrangeres 1. og 2. mars 2019. Tema for Energiseminaret 2019 er ‘Fossilfri velstand’. Høy velstand er knyttet til et høyt energiforbruk, og det forventes at vi vil trenge andre og renere former for energi i fremtiden. Sikker tilgang på energi er en forutsetning for økonomisk vekst og velstandsutvikling, men det byr på konflikt med klima- og miljøutfordringer.

Vi inviterer alle energiinteresserte til å bli med på Energiseminaret 2019!

Billetter får du kjøpt her!

Følg med på vår facebookside for jevnlig oppdatering fram mot seminaret.