FOR TILREISENDE

Overnatting for tilreisende
Vi tilbyr husverter for de tilreisende studentene. Husvertene består hovedsakelig av NMBU-studenter, som åpner sine dører for én eller flere studenter som deltar på Energiseminaret. Det er en gyllen mulighet til å få gratis overnatting og stifte nye bekjentskaper på samme tid. Dersom du ønsker husvert må du melde deg på innen 31. desember 2017.

Kveldsmat og frokost
Tilreisende studenter får i tillegg gratis kveldsmat på torsdagen, samt frokost fredag, lørdag og søndag.

Hvor
Energiseminaret holdes i Aud.Max på NMBU. Du finner veibeskrivelse her.

Refusjon av reise
NB! KVOTEN FOR DELTAGERE SOM KAN SØKE OM REFUSJON ER NÅ FYLT OPP!

Energiseminaret dekker inntil 600 kr av reiseavgiftene for de 50 første påmeldte tilreisende studentene som benytter seg av denne muligheten. Tilreisende vil få tilsendt en velkomstmail med link til søknad om refusjon.

Ta kontakt med arrangement@energiseminaret.com ved spørsmål om husvertordningen.