FOR TILREISENDE

Overnatting for tilreisende
Vi tilbyr husverter for de tilreisende studentene. Husvertene består hovedsakelig av NMBU-studenter, som åpner sine dører for én eller flere studenter som deltar på Energiseminaret. Det er en gyllen mulighet til å få gratis overnatting og stifte nye bekjentskaper på samme tid. Mer informasjon om husvertordningen for Energiseminaret 2019 kommer høsten 2018.

Kveldsmat og frokost
Tilreisende studenter får i tillegg gratis kveldsmat på torsdagen, samt frokost fredag, lørdag og søndag.

Hvor
Energiseminaret holdes i Aud.Max på NMBU. Du finner veibeskrivelse her.

spørsmål om husvertordningen.