FRIVILLIGE

Energiseminaret drives på frivillig basis, og er derfor helt avhengig av de engasjerte studentene ved NMBU. De siste årene har Energiseminaret hatt mellom 50 og 60 frivillige, fordelt på program, arrangement, økonomi, markedsføring, intern/sosialt og frivillige under selve seminarhelgen.

Våre frivillige får bred erfaring med organisasjonsarbeid, god mulighet for nettverksbygging og tverrfaglige kontakter. I tillegg legges det stor vekt på at Energiseminaret skal ha et inkluderende og sosialt miljø, og det arrangeres derfor jevnlig sosiale sammenkomster for de frivillige.

Gruppebilde-1
Frivillige Energiseminaret 2020

Kontakt oss på frivillig@energiseminaret.com dersom du har lyst til å være med, eller har spørsmål om å være helgefrivillig under seminaret.