FRIVILLIGE

Energiseminaret drives på frivillig basis, og er derfor helt avhengig av de engasjerte studentene ved NMBU. De siste årene har Energiseminaret hatt mellom 50 og 60 frivillige, fordelt på program, arrangement, økonomi, markedsføring, intern/sosialt og frivillige under selve seminarhelgen.

Våre frivillige får bred erfaring med organisasjonsarbeid, god mulighet for nettverksbygging og tverrfaglige kontakter. I tillegg legges det stor vekt på at Energiseminaret skal ha et inkluderende og sosialt miljø, og det arrangeres derfor jevnlig sosiale sammenkomster for de frivillige.

IMG_0087Frivillige Energiseminaret 2018

Høres dette ut som noe for deg? Bli med å arrangere Energiseminaret 2019! Påmelding for frivillige til neste års seminar skjer i september. Meld din interesse under så vil du bli informert når dette skjer.

Meld din interesse ved å klikke her.

Kontakt oss på frivillig@energiseminaret.com dersom du har spørsmål om det å være frivillig.