SAMARBEIDSPARTNERE

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge er et særlovselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet. Gjennom å finansiere prosjekter og heve kompetansen til små og mellomstore bedrifter med vekstambisjoner, legger vi til rette for fremtidens arbeidsplasser og verdiskaping. Vi tilbyr tjenester innen finansiering, rådgivning, kompetanse, nettverk og profilering.

Kontaktperson:
Joachim Thorsen, Innovasjonsrådgiver
Joachim.Thorsen@innovasjonnorge.no 
+47 99 36 04 97


Avfall Norge – REdu

Avfall Norge er en bransjeorganisasjon for avfalls– og gjenvinningsbransjen i Norge med rundt 200 medlemmer fra offentlig og privat sektor. Avfalls- og gjenvinningsbransjen har primært vært en aktør som henter og håndterer avfall. De senere årene har bransjen befunnet seg i en omstilling som også har gjort de til produsenter, distributører og selgere av resirkulerte råvarer, råstoff, drivstoff og brensel. Det har allerede skapt nye muligheter for verdiskaping, og potensialet er på ingen måte tatt ut enda. Det er en bransje i stor utvikling, og vi har derfor behov for å få inn nye kloke hoder for å drive utviklingen videre. REdu er et initiativ av Avfall Norge, og jobber med nettopp dette.

Kontaktpersoner:
Jens Måge, Fagrådgiver
jens.maage@avfallnorge.no

Anna Fagerheim, REdu Intern
anna.fagerheim@avfallnorge.no

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har studier og forskning som møter de store globale spørsmålene om miljø, bærekraftig utvikling, bedre folke- og dyrehelse, klimautfordringer, fornybare energikilder, matproduksjon og areal- og ressursforvaltning. NMBU skal utdanne fremragende kandidater, utføre forskning av høy kvalitet som løfter frem nye perspektiver, og skape innovasjon. NMBU skal bidra til å sikre livsgrunnlaget for framtidige generasjoner og studentene skal utrustes med et tankesett for bærekraft. Studentene skal ha kunnskap, kompetanse og ferdigheter som kreves for å møte de store globale samfunnsutfordringene.

NMBU dyrker sterke fagmiljøer og samarbeid på tvers av fag og disipliner, som fremmer nyskaping og innovasjon.

Kontaktperson:
Ola Sørby Omberg, Universitetslektor
ola.omberg@nmbu.no