PROGRAM

 

Har du lyst å være foredragsholder under Energiseminaret 2020?

Å være foredragsholder under Energiseminaret gir en gylden mulighet til å nå ut til mange interesserte seminardeltakere om det som engasjerer deg mest! Har du noe du kan bidra med til neste seminar, ta kontakt med oss gjennom program@energiseminaret.com

Tema for Energiseminaret 2019 var ‘Fossilfri velstand’. Høy velstand er knyttet til et høyt energiforbruk, og det forventes at vi vil trenge andre og renere former for energi i fremtiden. Sikker tilgang på energi er en forutsetning for økonomisk vekst og velstandsutvikling, men det byr på konflikt med klima- og miljøutfordringer. På Energiseminaret var det spennende foredrag som tok for seg løsninger og utfordringer for hvordan vi skal beholde og utvikle velstand i en verden som krever at vi bruker andre, renere energiformer, både her i Norge og internasjonalt. Under ser du programmet for Energiseminaret 2019. 

 

programplakat 2019(1)