PROGRAM

 

Tema for Energiseminaret 2019

Tema for Energiseminaret 2019 var ‘Fossilfri velstand’. Høy velstand er knyttet til et høyt energiforbruk, og det forventes at vi vil trenge andre og renere former for energi i fremtiden. Sikker tilgang på energi er en forutsetning for økonomisk vekst og velstandsutvikling, men det byr på konflikt med klima- og miljøutfordringer. På Energiseminaret var det spennende foredrag som tok for seg løsninger og utfordringer for hvordan vi skal beholde og utvikle velstand i en verden som krever at vi bruker andre, renere energiformer, både her i Norge og internasjonalt.

 

programplakat 2019(1)