PITCH-DECK

Innleveringen skal bestå av et pitch deck (Power Point) med maks 10 slides som inkluderer overskriftene nedenfor + en konseptpresentasjon (video) på maks 5 minutter med bilder, skisser og animasjoner.

Forside

 • Konseptnavn
 • Navn og kontaktinfo til gruppemedlemmer
 • Dato
 • En beskrivende og engasjerende illustrasjon eller et slagord for idéen

Problem

 • Hva er problemet/problemene som må løses?

Løsning

 • Hva er deres løsning?

Markedsvurdering

 • Hvem er kunden/sluttbruker?
 • Hva vil kunden/sluttbruker betale?
 • Hva er lønnsomheten i prosjektet etter endt industrialisering og kommersialisering?
 • Hva er verdiskapningspotensialet? Mtp. ny kompetanse og arbeidsplasser

Produkt

 • Beskrivelse av produktet/tjenesten/kampanjen
 • Ta gjerne med egne illustrasjoner

Team

 • Hvem står bak idéen?
 • Hvorfor skal en mulig investor satse på dere?
 • Presenter gruppemedlemmene, og trekk fram deres styrker som vil sørge for at idéen blir suksess

Konkurranse

 • Hvilke andre løsninger finnes på problemet dere prøver å løse?
 • Hva gjør deres løsning unik?
 • Hvorfor skal kunden/sluttbruker velge deres løsning fremfor andre løsninger/konkurrenter?

Kostnader

 • Et sammendrag av kostnadene knyttet til å lage «det enkleste testbare produktet», dvs. en tidlig versjon av produktet som kan testes mot mulige kunder og sluttbrukere