Sammendrag av kick-off

På torsdag hadde vi kick-off for innovasjonskonkuransen! Tusen takk til alle som så på, og til de som pratet. Vi gleder oss til å se alle forslag som blir sendt inn! Lykke til til alle deltakere og husk at dere kan sende inn bidrag til konkurransen frem til 1. februar. For de som ikke hadde mulighet til å være med, her er en liten recap av hva som ble snakket om!

Hvis du vil se hele foredraget finner du det på facebook-siden til Energiseminaret på NMBU.

For mer informasjon om konkurransen finner du det i menyen under Innovasjonskonkurransen.

Kick-off: Innovasjonskonkurransen

Torsdag, 7. januar, sparker vi i gang Energiseminarets innovasjonskonkurranse!

Denne kvelden er for deg som er interessert i å delta i konkurransen. Arrangementet vil være åpent for alle studenter i hele Norge. Det vil komme info og tips fra Energiseminaret, Avfall Norge, Innovasjon Norge og Christine Spiten!

Start det nye året med å finne løsninger for å unngå maritim forsøpling!

Vi sender direkte på facebook. Få med deg arrangementet ved å trykke «skal» her.

Mer informasjon om konkurransen finner du her. PS: frist for å sende inn bidrag er 01.02.21.

Link til arrangementet på facebook på facebook.com/kick_off_innovasjonskonkurranse

INNOVASJONSKONKURRANSEN

For deg som ønsker å videreutvikle en idé og bidra til å finne bærekraftige løsninger på utfordringer vi står overfor

Innovasjonskonkurransen er et samarbeid mellom Energiseminaret, Innovasjon Norge og REdu-prosjektet under Avfall Norge. Det er en plattform for studenter som vil lære mer om innovasjon, og samtidig bidra til å finne bærekraftige løsninger på utfordringer til havs.  

Studentene utvikler en bærekraftig idé, sammen i et team. Alle idè-bidragene vurderes av en jury, bestående av representanter fra Energiseminaret, Innovasjon Norge, Avfall Norge og en professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. De tre gruppene med de beste konseptene vil få tilbudet om veiledning og videreutvikling av idéen, som til slutt pitches live i finalen foran publikumet til Energiseminaret 12. og 13. mars 2021. 

Dette er en god erfaring å ha med seg videre – både i studier og ut i arbeidslivet!

Mer informasjon finner du i toppmenyen under «Innovasjonskonkurransen».

Tema for Energiseminaret 2021 er HAVET

Globale klimaendringer medfører store ødeleggelser av naturen både på land og til havs. For å dempe konsekvensene trengs et massivt skifte fra fossil til fornybar energi. Havet holder på enorme mengder fornybar energi. Norges lange kystlinje og kompetanse innen olje og maritim næring setter nasjonen i en særstilling til å gå foran i dette skiftet. Energiseminaret 2021 vil kaste lys på utfordringer og muligheter for klima og energi som finnes til havs.