Energiseminaret 2022:

Energiseminaret 2021 er over, og vi ønsker å takke alle som bidro. Dette inkluderer foredragsholdere, sponsorer, frivillige og så klart alle som så på! Vi i styret er så fornøyde med gjennomført digitalt seminar, og håper virkelig vi kan få sett seminaret sammen i Aud. Max. neste år!

15. april skal Energiseminaret ha generalforsamling!

Vi trenger derfor et nytt styre og håper du har lyst til å stille. 

Styret består av: 

  • Leder 
  • Nestleder
  • Økonomiansvarlig
  • Arrangementsansvarlig
  • Programansvarlig
  • Markedsføringsansvarlig
  • Internansvarlig 

Å være med å arrangere Energiseminaret er en unik mulighet. Du bygger opp et faglig seminar fra bunnen, får kontakter og erfaring innen næringslivet og det er både morsomt og ser bra ut på CV! 

Litt om de forskjellige rollene: 

Som leder er du øverste ledd og har det overordnede ansvaret for seminaret som helhet. Du skal planlegge og avholde styremøter, passe på og følge opp arbeidsplanen. Du er konfliktløser og talsperson for organisasjonen. I tillegg er du siste beslutningstager og den fremste påvirkeren for seminaret. 

Som nestleder er man leders høyre hånd. Man tar ansvar der andre ikke strekker til, er en konfliktløser og har kontroll over alle situasjoner som kan oppstå. Fra og med 2021, er nestleder og hovedansvarlig for innovasjonskonkurransen. I tillegg skal nestleder steppe inn i et annet verv, dersom en av styremedlemmene trekker seg. 

Som økonomiansvarlig er du ansvarlig for finansieringen av seminaret. Lage regnskap, distribuere penger og skaffe dem fra sponsorer. Man er ansvarlig for sponsor-stands og får god oversikt over organisasjonen. Mesteparten av arbeidet vil foregå på høsten. 

Som arrangementansvarlig fikser man alt det praktiske rundt seminaret. Lokaler, tilreisende, servering, galla og alt teknisk. Man har mye kontakt med samfunnet og jobber med kontrakter. Arrangement skal få alt til å gå rundt, og har ansvar for alt utenom innholdet i seminaret. 

Som programansvarlig utvikler man seminarprogrammet. Man kontakter bedrifter for å få foredragsholdere og debattanter. Man er og endelig beslutningstager når det kommer til seminarets tema og tittel. I år hadde vi live-podcast, noe som var nytt for seminaret og et resultat av programgruppens arbeid. Man skal opprettholde kontakten med foredragsholderne og være deres ledd til styret hele tiden, inkludert seminar helgen. 

Som markedsføringsansvarlig skal man synliggjøre seminaret. For studenter på NMBU og andre universiteter. Man kontakter andre universiteter, linjeforeninger og står på stands. Man utvikler alt av design, plakater og promofilmer. Man har ansvar for sosiale medier og jobber tett med de andre gruppene. 

Som internansvarlig er man ansvarlig for vors, sammenkomster og alt av sosialt innad i organisasjonen. Man har hovedansvar for helgefrivillige, før og under seminaret. Man lager bemanningsplan og passer på at helgefrivillige vet hva de skal, når. Interngruppen arrangerer og Pecha Kucha. Det er et oppvarmings-seminar i november, der foredragsholdere har 20 Powerpoint-slides og 20 sekunder per slide.

Vi gleder oss til generalforsamling og seminaret i 2022!

Link til Facebook-arrangment finner du her.

Energiseminaret 2021 blir heldigitalt!

Energiseminaret 2021 blir heldigitalt! Vi gleder oss til å invitere på heldigitalt energiseminar! Grunnet dagens situasjon vil vi ikke åpne for publikum, men tilbyr live streaming til hvor som helst i landet, i kollektiv på storskjerm eller i sengen! Samle de du bor med, delta på vår bildekonkurranse og gled deg til to dager med spennende og lærerike foredrag!

Seminaret vil bli gratis for alle! Vi streamer via TAME, hvor du enkelt kan både følge med på seminaret, samt delta på digitale stands og chatte med både bedrifter, næringsliv og våre spennende foredragsholdere.

Meld deg på via linken under! Trykk på den grønne knappen, og registrer deg med navn, mail og institusjon, eksempelvis
navn: “Torvald Larsen”, institusjon: “NMBU” og stilling: “Student”. Når du er registrert vil du motta en mail som bekrefter din påmelding.

Hvis det oppstår noen problemer, det er noe dere ikke forstår eller man trenger hjelp, så er det bare sende oss en melding på Facebook siden vår eller via mail: arrangement@energiseminaret.com / profilering@energiseminaret.com.

Påmelding: https://energiseminaret2021.w.tame.events