Om energiseminaret

/ENGLISH BELOW/

Energiseminaret på NMBU er et to dagers arrangement der det legges fokus på løsninger og nytenking innen bærekraftig energi. I 2017 hadde seminaret i underkant av 300 fornøyde deltagere fra nært og fjernt. Neste seminar arrangeres i mars 2018, hvor vi igjen vil samle landets studenter, klimainteresserte og relevant næringsliv til et inspirerende arrangement med foredrag og idéutvekslinger.

Bakgrunnen for Energiseminaret er de parallellene vi ser mellom uløste klimautfordringer og verdens stadig økende energibehov. Gjennom hele arrangementet vil vi styre unna dommedagsprofetier, og rette fokuset mot muligheter. Hva skal satses på innen fornybar energi? På hvilken måte kan man tilrettelegge for et mer bærekraftig samfunn? Hvordan kan allerede eksisterende ressurser utnyttes bedre? På veien mot disse svarene skal Energiseminaret vise studenter på tvers av studieretninger og studiesteder at energiutvikling er et spennende felt, hvor det skjer mye og hvor det er store muligheter for ferdigutdannede.

Spørsmål? Kontakt oss ved å klikke her!

Tidligere seminarer:
Energiseminaret 2015
Energiseminaret 2014
Energiseminaret 2013
Energiseminaret 2012

/ENGLISH/

Energiseminaret, hosted at NMBU, is a two-day seminar that lays focus on solutions and innovations within the field of sustainable energy and the energy market. In 2017 we entertained almost 300 participants from all around Norway. The seventh annual seminar will be arranged in march 2018, gathering students engaged in energy- and climate change issues.

Energiseminaret assesses the silver lining between the world’s unsolved climate challenges and the constant need of more energy. Throughout the seminar, we will focus on our options and solutions rather than coming with doomsday prophecies. Which renewable energy sources will lead the way into the future? In what way can we adapt to create a more sustainable usage of already existing resources? Trying to answer these questions, Energiseminaret want to show participants, regardless of study program, that the development of energy is an exciting field with a lot of possibilities for graduates.