OM SEMINARET

Organisasjonen ble offisielt stiftet i 2013, etter at det første Energiseminaret ble avholdt våren 2012. Målet var den gang å motivere og inspirere energistudenter og skape nettverk på tvers av studiesteder. Siden da har Energiseminaret vokst og utviklet seg.

I 2014 ble Energiseminarets logo fornyet og forbedret av Erlend Storaker i Storaker Design, hvor samspillet mellom det organiske og den teknologiske delen i utvinningsprosessen av energien ble vektlagt. Den blågrønne fargen representerer fornybar energi og Norges tilknytning til vannkraft.

Fra 2015 til i dag har vi hatt temaene «Energinasjonen Norge i endring», «Energikappløpet – med framtiden som mål» og «Kraft i handling», med foredragsholdere som Marius Holm, Jørgen Randers, Rasmus Hansson, Kjell Børge Freiberg, Maren Esmark, Alf Bjørseth og Sigrid Hjørnegård, i tillegg til representanter fra Statnett, Statoil, Norwea, Fosen Vind, Asplan Viak, IFE, Hydro, NVE, Ruter, Statkraft og Energigården – for å nevne noen.

Energiseminaret er ikke bare et sted for å lære og oppdatere seg – det er også et sted for å knytte kontakter og få nye bekjentskaper. På seminaret er det studenter fra hele Norge, bedriftsrepresentanter, elever fra videregående skole og folk med ulike bakgrunner, alle med en interesse for det som rører seg i energiens verden.

Energiseminaret drives av den frivillige innsatsen til studenter ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). I år er det så mange som 60 frivillige som bidrar til arrangeringen av seminaret! Seminaret har også opplevd en stor vekst i deltakerantall – i 2017 var det hele 300 deltakere! I 2018 håper vi at enda flere vil komme for å lære, dele erfaringer og knytte bånd. Vi ønsker derfor å invitere ikke bare studenter, men alle med en interesse for energi, klima og utvikling til Energiseminaret 2018!