KRITERIER

Vi har fire enkle kriterier for deltakelse:

  1. Du må være student mellom 18-30 år
  2. Du må levere innen fristen 1. februar 2021
  3. Innleveringen skal bestå av 2 filer: 1 PDF (pitch-deck) + 1 video (konseptpresentasjon)
  4. Løsningen skal være et svar på på den overordnede problemstillingen: På hvilke måter kan voksende maritime næringer bidra til å unngå forsøpling av havet – deres eget ressursgrunnlag?

Gruppene vil bli vurdert ut fra bestemte vurderingskriterier, og vi anbefaler å ta utgangspunkt i disse når dere løser oppgaven.