BLI HUSVERT

Energiseminaret ønsker å tilby tilreisende studenter mulighet til å bo hos en NMBU-student. Dette er en gyllen mulighet til å stifte bekjentskaper med personer på tvers av ulike studiesteder.

Husvertordningen er gratis, og er til for å gjøre det enkelt for de tilreisende å bli med på seminaret. Frokost arrangeres av Energiseminaret, hvor også husvertene er invitert.

Ta kontakt med arrangement@energiseminaret.com om du har spørsmål angående  husvertordningen.