Foredragsholdere

Tema for Energiseminaret 2018 er «Fra Karbon til Elektron». Her vil vi markere overgangen til et mer elektrisk samfunn, der vi ser fremover mot smarte løsninger som kan effektivisere måten vi skaper og bruker elektrisitet på, samtidig som vi ser hvordan det skal bli mulig å takle den elektriske omveltningen økonomisk og politisk. Nedenfor ser du årets foredragsholdere. Klikk her for å se årets program.

 

Foredragsholdere fredag 16. mars 2018

Bjørn Simonsen
Direktør for forretningsvirksomhet og samfunnskontakt, Nel Hydrogen
"Hydrogen - here today, everywhere tomorrow" - Simonsen er direktør for forretningsvirksomhet og samfunnskontakt hos NEL Hydrogen, og har jobbet med hydrogen de siste ni årene. Han startet i NEL Hydrogen i 2014, og ser optimistisk på selskapets visjon «empowering generations with clean energy forever».
Vegard Frihammer
Green Executive Officer, Greenstat AS
"Making Green Happen now, because tomorrow is too late" - Frihammer kommer tidligere fra en stilling som leder for fornybar energi i Christian Michelsen Research og jobber nå for å bygge opp Greenstat til å bli et grønt folkeselskap med fokus på grønn energi og teknologi. Han har tidligere jobbet i olje og gass og maritime sektor, men har nå full fokus på grønn energi med spesiell vekt på hydrogen, lokal energi og energianalyser. Vegard tar også grønt ansvar på privaten og har hatt elsykkel siden 2010, elbil siden 2013, solceller på taket, energistyring og har nå kjøpt Vestlandets første hydrogenbil. Han jobber også aktivt med å realisere verdens første batteri/hydrogen Yacht ved navn Hydrogen Viking.
Dag Falk-Petersen
Konsernsjef, Avinor
"Elektrifisering av luftfarten - Fra klimaproblem til klimaløsning?" - Falk-Pettersen vil ta for seg den spennende utviklingen som nå skjer for å elektrifisere luftfarten. Elektriske fly kommer mye raskere enn noen kunne forestille seg for kort tid siden. Flere av de store flyprodusentene er i gang med spennende utviklingsprosjekter og allerede om få år vil el-fly være tilgjengelige for kommersiell luftfart. Og Norske kortbaneflyplasser er et aktuelt satsingsområde. Han kommer også inn på den elektrifiseringen og omlegging til «ren energi» som skjer på lufthavnene.
Ole Erik Almlid
Viseadministrerende direktør, Næringslivets Hovedorganisasjon
"Verdien av arbeid" - Almlid har tidligere vært nyhetsredaktør i Aftenposten, sjefsredaktør i Østlendingen og Hamar Dagblad, sjefredaktør og daglig leder i Avisenes Pressebyrå og politisk redaktør i Trønder-Avisa. Han har i tillegg hatt en rekke mellomlederstillinger og vært journalist i flere mediehus. Almlid er utdannet ved Journalisthøgskolen (Høgskolen i Oslo) og har studier innenfor statsvitenskap og psykologi.
Arne Øvrebø Lie
Consultant, Energy Markets & Technology at DNV GL Energy
"Elektrifisering av kollektivtransport med hovedfokus på ferje og buss" - Arne er konsulent innen energimarkeder og -teknologi i DNV GL. Han jobber til daglig med markedsanalyser og innvirkningen av ny teknologi på kraftmarkedet. I to år har han vært involvert i prosjekter som har sett på mulighetene for elektrifisering av både maritim og landbasert transport. I denne typen prosjekter analyserer DNV GL energibehov, effekter og risiko for å belyse hva som må gjøres annerledes, og bistår fylkeskommuner og transportselskaper med gjennomføringen av et grønt transportskifte.
Einar Wilhelmsen
Fagansvarlig energisystemer, ZERO
Einar har bakgrunn som rådgiver i både Energi Norge, Norges Forskningsråd og Bergfald Co AS. I tillegg har han hatt sentrale roller i ZERO, blant annet som avdelingsleder, og de siste årene som fagansvarlig på fornybart.

Sofasamtale

Fredag 16. mars vil det holdes en sofasamtale med tema «Fremtidens energimiks og kraftssystem». Ta en titt på deltagerne nedenfor.

Petter Heyerdahl
Førsteamuniensis, NMBU
Som førsteamanuensis ved Fakultetet for realfag og teknologi ved NMBU har Petter Heyerdahl vunnet flere priser for sine formidlingsevner i forelesningssalen. Han er over gjennomsnittet engasjert i studenter, oppfinnelser og energiprosjekter, og sitter på et flertall av patenter. Heyerdahl er også blitt sitert med utsagnet “Fra Karbon til Elektron”, som videre er blitt temanavnet for årets Energiseminar. I sofasamtalen stiller han med en teknisk innsikt, og et bredt overblikk av hva som skal til for å gå over til et elektrisk samfunn.
Anders Bjartnes
Dagligleder, Norsk Klimastiftelse
Ansvarlig redaktør i nettmagasinet Energi og Klima og redaktør for Norsk Klimastiftelses publikasjoner. Energi og Klima ble lansert i november 2011 og har som mål å være den viktigste norske kilden til debatt, analyse og bakgrunn om klima, fornybar energi og cleantech, et nettmagasin om det grønne skiftet. Bjartnes har mer enn 25 år bak seg i pressen, blant annet fra VG, DN og Recharge.
Øystein Ulleberg
Forskningsleder ved IFE
Øystein Ulleberg er forskningsleder i avdelingen for energisystemer ved Institutt for energiteknikk og leder det nye nasjonale forskningssenteret for miljøvennlig energi (FME) på energi og transport (MoZEES). Han har doktorgrad i maskinteknikk og spesialisering i forskning på vannelektrolyse, brenselceller og hydrogen.
Henrik Sætness
SVP konsernstrategi og -analyse, Statkraft
Henrik Sætness leder konsernstrategi og -analyse i Statkraft. Før dette jobbet han åtte år iforretningsområdet Markedsoperasjoner & IT i Statkraft, og to år i softwareselskapet Navita Systems, i dag en del av Brady plc. De første 10 år av karrieren tilbragte han i Norsk Hydros enhet for energihandel. Han sitter i dag i styret i Grønn Kontakt AS, Norges nest største ladeselskap.
John Andersen Jr.
Styreleder, Scatec Solar
John Andersen jr er administrerende direktør i Scatec AS, et familieeid inkubator- og investeringsselskap som primært opererer innen fornybar energi og avanserte materialer. John begynte i Scatec i 2013 og kom da fra stillingen som Executive Vice President & Group COO i Renewable Energy Corporation (REC), det vertikalt integrerte solenergiselskapet. I løpet av de 12 årene han var i REC hadde han ulike stillinger i selskapet med ansvar for blant annet wafer, solceller, solmoduler og system- og prosjektutvikling. John Andersen har en Master i Business and Economics (Finance) fra BI.

Foredragsholdere lørdag 17. mars 2018

Helena Berg
Grunnlegger AB Libergreen
"How sustainable are tomorrow’s batteries for electric cars?" - Berg har over 20 års erfaring med batteri som fagfelt. Hun var en av nøkkelpersonene i utviklingen av elektrifiserte busser og lastebiler for Volvo Group i 10 år. Som Global Corporate Battery Specialist var hun ansvarlig for teknologiplan og utvikling i batteriforskning. Hun driver i dag sitt eget firma som heter Libergreen. Firmaet bistår andre bedrifter med å lage strategiske planer for å møte fremtidens batteriutfordringer.
Petter Gulli
Creative Director/Partner, Good Morning AS
"Pannekaker kan redde verden" - Gulli er kreativ leder og strategisk rådgiver i kommunikasjonsbyrået Good Morning. Han har jobber nesten 30 år i reklamebyråer i Norge og Singapore. Han er en mye brukt foredragsholder med tydelige meninger om kreativitet og kommunikasjon - og ikke minst hvilket ansvar norsk næringsliv og norske markedsførere har i det grønne skiftet. Foredraget hans på Energiseminaret heter «Fanget i velstand og grønn tåke» og handler om klimakommunikasjon og hvordan vi skal få folk med oss, ikke mot oss.
Sunniva Rose
Kjernefysiker og blogger
"Thorium er den nye oljen - Er det ikke?" - Sunniva Rose er fysiker og blogger, og for mange kjent gjennom sin deltakelse i NRK-programmet ”Big Bang”. Hun er spesielt interessert i kjernekraft med fokus på Thorium.
Sigrid Hjørnegård
Direktør fornybar energi, klima og miljø, Energi Norge
"Veien til et fullelektrisk og fornybart samfunn" - Hjørnegård er direktør for Energi Norges næringspolitiske avdeling for energi, klima og miljø. Hun har en mastergrad i handelspolitikk fra NMBU, og har tidligere vært statssekretær i olje- og energidepartementet. Energi Norge har en visjon om at Norge skal ta en global lederposisjon som det første fornybare og fulleletriske samfunn i verden. Men hvordan kommer vi dit? Hvilke forutsetninger har Norge som gjør oss i stand til å ta en slik posisjon? Hvordan kan en slik utvikling bidra til økt verdiskaping?
Sindre Zeiner-Gundersen
Director of Operations, Norrønt AS
"Morgendagens hydrogenteknologi, energiproduksjon fra ultratett hydrogen" - Zeiner-Gundersen er forsker og fysiker, og utvikler en mer effektiv måte å bruke hydrogen som energibærer enn dagens teknologi. Hans lidenskap er bærekraftig teknologi og utfordrer seg selv hver eneste dag for å oppnå den beste og mest kunnskapsrike versjonen av seg selv. Han har en Bachelorgrad i Romteknologi fra Høgskolen i Narvik, Master i Fysikk og Fornybar Energi fra Universitetet for Miljø og Biovitenskap, og tar for tiden en PhD i anvendt forskning i Fysikk ved Universitetet på Island rettet mot Rydberg materie, kondensert fase av hydrogen og konvertering av hydrogen til Muoner. Han har i dag utviklet én av to operative reaktorer innenfor Muonproduksjon hvor den andre står på Gøteborg Universitet. "Min arv til verden og mine barn skal sørge for en renere, mer fornybar og bærekraftig verden enn den som finnes i dag.»
Håkon Borch
Norsk Institutt for bioøkonomi (NIBIO)
"Hyperloop" - Borch har arbeidet som forsker ved NIBIO siden 1999 og er nå avdelingsleder i en avdeling som arbeider med NIBIO-temaer i urbane settinger, bla. grønnstrukturer i byrom, miljøteknologier for vannrensing og overvannshåndtering, bruk og håndtering av løsmasser, revegetering og anleggsjord m.m. I 2017 stilte han som 1. kandidat for Miljøpartiet De Grønne i Østfold og frontet bl.a. et forslag om å utrede byggingen av en Hyperloop fra Oslo til København. Borch vil gi innføring i konseptet Hyperloop, dets tekniske muligheter og begrensninger, samt gi oss en en oppdatering på status for ulike prosjekter som det arbeides med rundt i verden for energieffektiv «rørtransport» av gods og mennesker
Pål Mikkelsen
CCS director, Fortum AS
"Karbonfangst fra energigjenvinning av restavfall - et nødvendig virkemiddel for å nå målene i Paris avtalen" - Pål er administrerende direktør ved Fortum Oslo Varme KEA AS, i tillegg til å være direktør for CCS-prosjektet ved Norges største energigjenvinningsanlegg – Klemetsrudanlegget. Testanlegget for karbonfangst viste at over 90% av CO2 i røykgassen fra anlegget lar seg fange med CO2-fangstanlegg.
Monika Mannes
Trønder Energi
"Mikrogrid - Fremtidens energisystem?" - Mannes er tidligere NMBU-student, og ble uteksaminert våren 2017 med en mastergrad i fornybar energi. Hun har stor interesse for fornybar energi og de samfunnsendringene vi står ovenfor. Hun ble ansatt som Trainee hos TrønderEnergi Kraft hvor de har som motto "Vi baner vei for fornybarsamfunnet". TrønderEnergi har flere spennende og fremtidsrettede prosjekter på gang, innen bl.a. solkraft, hydrogen, maskinlæring og mikrogridløsninger.
Trygve Øi Akselsen
Senior VP, Global Head of Sales, Offshore Solutions hos Siemens
"Bærekraftige løsninger i en digital fremtid" - Trygve Øi Akselsen er global salgssjef for offshoreløsninger i Siemens, og har ingeniørutdanning fra Høgskolen i Oslo. Han vil presentere Siemens sine bærekraftige løsninger i en digital fremtid.
Jan Bråten
Spesialrådgiver i Statnett
"Fremtiden er elektrisk, smart og sammenkoblet" - Jan Bråten er samfunnsøkonom og har også utdanning i filosofi, matematikk og sosiologi. Han har jobbet i energisektoren siden 1994, var fram til 2005 partner i ECON Analyse og har siden dette vært ansatt i Statnett som spesialrådgiver. Bråten er medlem av programstyret i EnergiX, Forskningsrådets program for energiforskning. I 2014 utga Bråten rapporten "En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk" og i 2017 utga han rapporten "Teknologirevolusjon, vekst og bærekraft".
Grethe Skundberg
Kolumbus AS
"Selvkjørende busser" - Grethe Skundberg har jobbet med forretningsutvikling og førerløse system kommersielt de siste fire årene. I Kolumbus har hun i dag bl.a. ansvaret for prosjektet med den førerløse bussen.


Vil du være foredragsholder?

Vi er alltid på jakt etter nye inspirerende, spennende og kunnskapsrike foredragsholdere. Har du lyst til å være foredragsholder på Energiseminaret 2019?

Kontakt programansvarlig på program@energiseminaret.com.