TEMA FOR ENERGISEMINARET 2023!

I en verden der vi opplever stadig mer ressursknapphet, dårlig ressursutnyttelse og samtidig dyrere varer og energi, blir gjenbruk og effektivisering av eksisterende materialer og energi stadig viktigere. I årets seminar ønsker vi å sette fokus på løsninger som fremmer gjenbruk, effektivisering og ombruk av de ressursene som allerede er i kretsløpet fremfor å utvinne nye. Vi ønsker å sette søkelyset på dagens situasjon og de nye løsningene som hjelper oss å nå et karbonnøytralt Europa og bærekraftsmålene innen 2050.

Velkommen til Energiseminaret 2022!

Fredag 4. og lørdag 5. mars arrangeres Energiseminaret 2022 ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Vi inviterer alle energiinteresserte til Ås for å lære og diskutere hvordan fremtidens løsninger kan fungere sammen med naturen. Det blir spennende foredrag, debatter, live podcast og selvfølgelig mulighet for å møte nye folk man kan lære mye av!

Verden står overfor en ny teknologisk generasjon og behovet for nye ideer er større enn aldri før. I årets seminar ønsker vi derfor å ha fokus på fremtidens løsninger for å ivareta samfunnet med fokus på nyskapende ideer, viktigheten av fornybar og ikke minst utfordringer knyttet til natur og miljø. Ny teknologi og fremtidens løsninger krever god infrastruktur. Vi kan produsere så mye fornybar energi vi vil, men dersom infrastrukturen ikke er på plass, er vi like langt. Derfor vil infrastrukturen være avgjørende i omstillingen til grønnere energi. Med dette som bakgrunn landet vi på tittelen for årets Energiseminar: Teknologi – på naturens skuldre

Følg med på sosiale medier for jevnlige oppdateringer frem mot seminaret!

Billetter til seminaret kan kjøpes i LinTicket:
Seminarpass: https://www.linticket.no/page/no/event/55/1631
Dagspass fredag: https://www.linticket.no/page/no/event/55/1628
Dagspass lørdag: https://www.linticket.no/page/no/event/55/1629
Galla fredag kveld: https://www.linticket.no/page/no/event/55/1630