SJØVEIEN TIL EN GRØNN FREMTID

12. – 13. Mars 2021

Hvordan kan vi i fremtiden dra større nytte av de fantastiske ressursene og mulighetene HAVET gir oss?

Klimaomstilling, ny teknologi og det marine biologiske mangfoldet er sentrale temaer under Energiseminaret 2021!

I år vil seminaret streames, noe som gjør det mulig for deg å delta uansett hvor du befinner deg i verden!

Sammendrag av kick-off

På torsdag hadde vi kick-off for innovasjonskonkuransen! Tusen takk til alle som så på, og til de som pratet. Vi gleder oss til å se alle forslag som blir sendt inn! Lykke til til alle deltakere og husk at dere kan sende inn bidrag til konkurransen frem til 1. februar. For de som ikke hadde mulighet til å være med, her er en liten recap av hva som ble snakket om!

Hvis du vil se hele foredraget finner du det på facebook-siden til Energiseminaret på NMBU.

For mer informasjon om konkurransen finner du det i menyen under Innovasjonskonkurransen.

Kick-off: Innovasjonskonkurransen

Torsdag, 7. januar, sparker vi i gang Energiseminarets innovasjonskonkurranse!

Denne kvelden er for deg som er interessert i å delta i konkurransen. Arrangementet vil være åpent for alle studenter i hele Norge. Det vil komme info og tips fra Energiseminaret, Avfall Norge, Innovasjon Norge og Christine Spiten!

Start det nye året med å finne løsninger for å unngå maritim forsøpling!

Vi sender direkte på facebook. Få med deg arrangementet ved å trykke «skal» her.

Mer informasjon om konkurransen finner du her. PS: frist for å sende inn bidrag er 01.02.21.

Link til arrangementet på facebook på facebook.com/kick_off_innovasjonskonkurranse