Velkommen til Energiseminaret 2022!

Fredag 4. og lørdag 5. mars arrangeres Energiseminaret 2022 ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Vi inviterer alle energiinteresserte til Ås for å lære og diskutere hvordan fremtidens løsninger kan fungere sammen med naturen. Det blir spennende foredrag, debatter, live podcast og selvfølgelig mulighet for å møte nye folk man kan lære mye av!

Verden står overfor en ny teknologisk generasjon og behovet for nye ideer er større enn aldri før. I årets seminar ønsker vi derfor å ha fokus på fremtidens løsninger for å ivareta samfunnet med fokus på nyskapende ideer, viktigheten av fornybar og ikke minst utfordringer knyttet til natur og miljø. Ny teknologi og fremtidens løsninger krever god infrastruktur. Vi kan produsere så mye fornybar energi vi vil, men dersom infrastrukturen ikke er på plass, er vi like langt. Derfor vil infrastrukturen være avgjørende i omstillingen til grønnere energi. Med dette som bakgrunn landet vi på tittelen for årets Energiseminar: Teknologi – på naturens skuldre

Følg med på sosiale medier for jevnlige oppdateringer frem mot seminaret!

Billetter til seminaret kan kjøpes i LinTicket:
Seminarpass: https://www.linticket.no/page/no/event/55/1631
Dagspass fredag: https://www.linticket.no/page/no/event/55/1628
Dagspass lørdag: https://www.linticket.no/page/no/event/55/1629
Galla fredag kveld: https://www.linticket.no/page/no/event/55/1630

Helgefrivillig 2022

Energiseminaret er ikke mulig å arrangere uten fantastiske helgefrivillige. Derfor søker vi nå deg som ønsker å være med på å arrangere ES2022!

Meld deg på her!

https://forms.gle/wVpsQhKy414SoAqd8

Som helgefrivillig bidrar du med praktiske oppgaver under seminarhelgen. Fra å ta i mot folk ved inngangen til å styre lyd og lys – det er mye å velge mellom, og arbeidstider tilpasses best mulig dersom du vil se spesifikke foredrag. Du kan også hjelpe til i forkant av seminaret ved å stå på stand i samarbeid med markedsføringsgruppen.

Det skal være moro å være frivillig i Energiseminaret! Derfor har vi jevnlig sosiale aktiviteter der frivillige fra de ulike gruppene møtes og blir kjent. Som frivillig får man også gratis seminarpass så man kan få med seg seminaret. I tillegg gir et verv som frivillig verdifull erfaring og en attest som tar seg godt ut på CVen.

Vi trenger mange helgefrivillige, og håper å høre fra deg!

Energiseminaret 2022:

Energiseminaret 2021 er over, og vi ønsker å takke alle som bidro. Dette inkluderer foredragsholdere, sponsorer, frivillige og så klart alle som så på! Vi i styret er så fornøyde med gjennomført digitalt seminar, og håper virkelig vi kan få sett seminaret sammen i Aud. Max. neste år!

15. april skal Energiseminaret ha generalforsamling!

Vi trenger derfor et nytt styre og håper du har lyst til å stille. 

Styret består av: 

  • Leder 
  • Nestleder
  • Økonomiansvarlig
  • Arrangementsansvarlig
  • Programansvarlig
  • Markedsføringsansvarlig
  • Internansvarlig 

Å være med å arrangere Energiseminaret er en unik mulighet. Du bygger opp et faglig seminar fra bunnen, får kontakter og erfaring innen næringslivet og det er både morsomt og ser bra ut på CV! 

Litt om de forskjellige rollene: 

Som leder er du øverste ledd og har det overordnede ansvaret for seminaret som helhet. Du skal planlegge og avholde styremøter, passe på og følge opp arbeidsplanen. Du er konfliktløser og talsperson for organisasjonen. I tillegg er du siste beslutningstager og den fremste påvirkeren for seminaret. 

Som nestleder er man leders høyre hånd. Man tar ansvar der andre ikke strekker til, er en konfliktløser og har kontroll over alle situasjoner som kan oppstå. Fra og med 2021, er nestleder og hovedansvarlig for innovasjonskonkurransen. I tillegg skal nestleder steppe inn i et annet verv, dersom en av styremedlemmene trekker seg. 

Som økonomiansvarlig er du ansvarlig for finansieringen av seminaret. Lage regnskap, distribuere penger og skaffe dem fra sponsorer. Man er ansvarlig for sponsor-stands og får god oversikt over organisasjonen. Mesteparten av arbeidet vil foregå på høsten. 

Som arrangementansvarlig fikser man alt det praktiske rundt seminaret. Lokaler, tilreisende, servering, galla og alt teknisk. Man har mye kontakt med samfunnet og jobber med kontrakter. Arrangement skal få alt til å gå rundt, og har ansvar for alt utenom innholdet i seminaret. 

Som programansvarlig utvikler man seminarprogrammet. Man kontakter bedrifter for å få foredragsholdere og debattanter. Man er og endelig beslutningstager når det kommer til seminarets tema og tittel. I år hadde vi live-podcast, noe som var nytt for seminaret og et resultat av programgruppens arbeid. Man skal opprettholde kontakten med foredragsholderne og være deres ledd til styret hele tiden, inkludert seminar helgen. 

Som markedsføringsansvarlig skal man synliggjøre seminaret. For studenter på NMBU og andre universiteter. Man kontakter andre universiteter, linjeforeninger og står på stands. Man utvikler alt av design, plakater og promofilmer. Man har ansvar for sosiale medier og jobber tett med de andre gruppene. 

Som internansvarlig er man ansvarlig for vors, sammenkomster og alt av sosialt innad i organisasjonen. Man har hovedansvar for helgefrivillige, før og under seminaret. Man lager bemanningsplan og passer på at helgefrivillige vet hva de skal, når. Interngruppen arrangerer og Pecha Kucha. Det er et oppvarmings-seminar i november, der foredragsholdere har 20 Powerpoint-slides og 20 sekunder per slide.

Vi gleder oss til generalforsamling og seminaret i 2022!

Link til Facebook-arrangment finner du her.