Fjorårets foredragsholdere

Marius Holm«Åpningstale»
Marius Holm, miljøstiftelsen ZERO.

ZERO (Zero Emission Resource Organisation) er en uavhengig, ideell stiftelse som jobber for å begrense de menneskeskapte klimaendringene og for å møte klodens voksende energietterspørsel uten å skade miljøet. Marius Holm har arbeidet mye med rammevilkår for fornybar energi, fangst & lagring av CO2, samt teknologi og avgiftsspørsmål innen bil og transport. Han er utdannet Cand.Agric. (M.Sc.) i økonomi og ressursforvaltning ved Universitet for miljø og biovitenskap på Ås.

Anne Jortveit«Fra Statoil til Statsun: Kan vi bruke overskuddet fra en solnedgangsnæring til å utvikle en solppgangsnæring?»
Anne Jortveit, Norsk Klimastiftelse

Anne Jortveit er prosjektleder i Norsk Klimastiftelse. Tidligere har hun bl.a. jobbet som kommunikasjonssjef i Zero, prosjektleder for den årlige Zerokonferansen og som representant for Senterpartiet i Aust-Agder. Jortveit kommer for å snakke om sin oppgave “Fra Statoil til Statsun” som ble skrevet i forbindelse med  «Grønn Vekst», et kurs i Master of Management ved BI. Oppgaven tar for seg hvordan Norge kan bruke oljepengene til å posisjonere seg internationalt innen solenergi. På den måten kan vi få en bærekraftig inntektskilde, både økonomisk og miljømessig. Dette temaet vil også tas opp senere på fredagen i debatten «Fra Statoil til Statsun», hvor Jortveit selv vil delta.

Stanislas Merlet«Er solrevolusjonen i gang i Norge?»
Stanislas Merlet, Multiconsulult

Stanislas er rådgiver på solenergi i Mutliconsulult – et rådgivende ingeniørselskap med kompetanse på bygg, olje og gass, samferdsel og infrastruktur, energi og miljø og naturessurser. Tidligere har han blant annet jobbet med store solenergiprosjekter og nye muligheter som for eksempel solcelleskyggestrukturer for parkeringsplasser.
Stanislas kommer for å snakke om mulighetene for utvinning av solenergi i Norge.

«Potensialet for solenergi i og utenfor Europa»
John Andersen, Scatec AS

John Andersen Jr. er CEO for Scatec AS. Tidligere har han vært Chief Operating Officer i REC Group og jobbet i Borregaard Industrier. Han har en Master of Business and Economics fra Norwegian Business School (BI). Scatec AS er blant annet medeier i Scatec Solar som har spesialisert seg på integrering av storskala photovoltaiske system. De bygger også “off grid”-systemer i utviklingsland. Selvskapet har tidligere samarbeidet med den norske stat i noen av deres prosjekt. John Andersen skal snakke om potensialet for solenergi internationalt og vil i tillegg være ordstyrer under debatten «Fra Statoil til Statsun».

Signe Nybø- NINA

«Green versus Green»
Signe Nybø, forskningssjef ved Norsk institutt for naturforskning

I foredraget «Green versus Green» vil Signe Nybø legge vekt på dilemmaene samfunnet står overfor knyttet til store miljøspørsmål inkludert klima, biodiversitet og friluftsliv. Hun vil fokusere på samfunnsutfordringer rundt fornybar energi og gi noen eksempler på hvordan en kan arbeide for å øke produksjonen av fornybar energi samtidig som en tar andre hensyn til miljøet.

Marit_Sjøvaag_Marino_2«From pollution to solution»
Marit Sjøvaag Marino, Bellona

Marit Sjøvaag Marino arbeider i Bellona med energi- og klimapolitiske spørsmål, i både norsk og internasjonal kontekst. Hun er statsviter og har i mange år forsket på klimapolitikk både i Norge og internasjonalt. Hun har en doktorgrad i statsvitenskap fra London School of Economics and Political Science, og har studert matematikk og naturvitenskap i Oslo, Tromsø og Caen, Frankrike, samt økonomi og samfunnsfag ved Handselshøyskolen BI og Science Po, Paris. Hun har fulgt implementeringen av lavutslippstiltak i Norge siden 2008, og har utarbeidet flere statusrapporter om denne utviklingen. Hun har også skrevet og forelest om reguleringsregimer og demokratiske prosesser, og er opptatt av å bidra til omstillingen til et samfunn drevet av fornybar energi.

Asbjørn Skotte«The Storm Buoy»
Asbjørn Skotte,
 CEO i Ocean Energy.

Ocean Energy har i de siste årene utviklet og fått patentert en bøyeløsning som kan være med å bidra til et kommersielt gjennombrudd innen offshore bølgekraft. I løpet av Energiseminaret 2015 skal Asbjørn Skotte gjøre oss bedre kjent med bølgekraftverket som dukker unna stormen og overlever ekstremvær; et mer estetisk alternativ når vi vil utnytte de enorme kreften som for eksempel finnes utenfor vestlandskysten. Innovasjon Norge, som sammen med NTNU og Sintef  gir prosjeket støtte, sier følgende om bøyen: «Dette prosjektet kan bety et paradigmeskifte innen Bølgekraft».


Gassnova_StaleAakenes«Karbonfangst og lagring»
Ståle Aakenes, Gassnova

Ståle Aakenes har arbeidet i Gassnova siden opprettelsen i 2005 og har for tiden ansvaret for foretakets analysefunksjon. Han er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole fra 1985 og har også en mastergrad i teknologiledelse fra NTNU i 2014. Fra 2005 hadde Aakenes ansvaret for Gassnovas bidrag til en nasjonal studie om CO2-verdikjeder og var sentral ved etableringen av konsortiet for TCM – Technology Centre Mongstad. Siden 2007 har han også hatt sentrale roller i etableringen og utvikling av Gassnova som statsforetak samt for utvikling av strategier for foretaket og teknologiutviklingsprogrammet CLIMIT. Før tiden i Gassnova arbeidet Aakenes for Norsk Hydro med fokus på virksomhetsstyring og performance management.

Vegard Laukhammer

Debatt: «Fra Statoil til Statsun»
Vegard Laukhammer, Christian Michelsen Research

Vegard Laukhammer er bransjeansvarlig for Fornybar Energi i Christian Michelsen Research. Han er også en av pådriverne bak Greenstat – et forslag om å etablere en     operativ industriell aktør innen fornybare energikilder som geotermisk, solenergi, hydrogen, bølge og tidevann, biodrivstoff og batteriteknologi. Under seminaret vil Vegard Laukhammer bidra i debatten «Fra Statoil til Statsun», sammen med Jortveit, Lerøen og Bru.

Bjørn Vidar LerøenDebatt: «Fra Statoil til Statsun»
Bjørn Vidar Lerøen, Norsk Olje og Gass

Bjørn Vidar Lerøen er energirådgiver i Norsk Olje og Gass og tidligere spesialrådgiver innen konsernkommunikasjon i Statoil ASA. Han har også mange års journalistisk erfaring fra avisene Aftenposten, Bergens Tidende og Dagen. Lerøen vil delta i debatten «Fra Statoil til Statsun» med Jortveit, Laukhammer og Bru.

Debatt: «Fra Statoil til Statsun»
Tina Bru , Stortingsrepresentant for Høyre og medlem av Energi og miljøkomiteen.

Tina Bru har en bachelorgrad i engelsk og religionsvitenskap fra Universitetet i Stavanger, samt en bachelorgrad i endringsledelse fra Handelshøyskolen BI. Bru meldte seg inn i Unge Høyre i 2005 og har siden hatt en rekk ulike engasjement i partiet. Som stortingsrepresentant for Høyre og medlem av Energi og miljøkomiteen skal Tina Bru under seminaret delta på debatten «Fra Statoil til Statsun» med Jortveit, Laukhammer og Lerøen.

 «Hurdal økolandsby – Fra ord til handling»
Simen Torp, Hurdal Økolandsby

Simen Torp  skal presentere fremtidens byer ved Hurdal økolandsby. Økolandsbybevegelsen er et initiativ som leter etter mer bærekraftige måter å leve på i landlige områder, og fremmer innovative løsninger som svarer på klimautfordringene, forurensning, ressursmangel og sosiale problemer som folk står overfor. Forskning viser at en gjennomsnittlig økolandsbybeboer i Danmark har et klimagassutslipp på rundt en tredjedel av en vanlig dansk borger. Under foredraget  «Hurdal økolandsby – Fra ord til handling» vil Simen Torp gi oss et innblikk i økolandsbyens jordbruk, hvordan aktivhusene fungerer og mange av de andre bærekrafttiltakene som er unike for økolandsbyer.

Knut H.H. Johansen«Fremtidens byer, Smartnett»
Knut H. H. Johansen, eSmart Systems AS

Knut H. H. Johansen er utdannet ved Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU) der han har en grad innen Elektroingeniør og datavitenskap. Han er CEO og grunnlegger av eSmart Systems AS, som ble grunnlagt i 2012. Johansen er også styreleder i NCE Smart Energy Markets som har en egen satsning på Smart City.  Grunnet et kontinuerlig økende energibehov, utbygging av fornybare energikilder og plusshus i tillegg til introduksjon av elbiler på markedet vil nettet om noen få år belastes på en helt annen måte enn i dag. Det er her smartnett kommer inn som et middel for å takle endringene, og Johansen skal gi oss en innføring i konseptet. Han vil dermed utvide perspektivet fra Hurdal økolandsby til et nasjonalt nivå, og gi oss et bilde av hvordan fremtidens energibalanse vil bli seende ut.

håvard melbye«Er vindkraft i Norge et effektivt klima- og miljøtiltak?»
Håvard Melbye, engasjert miljøforkjemper

Håvard Melbye (DIFM, NMF, RRA, MIFM) har allsidig og variert erfaring fra reklamebyråer, næringslivet og som selvstendig konsulent på fagområdet markedsføring og markedskommunikasjon. Er nå engasjert pensjonist med mange års nitid arbeid for å bevare fri natur for våre etterkommere – bl.a. mot vindkraftens rasering. Flittig debattant i regionale og lokale media om energi generelt og vindkraft spesielt. Har siden vinteren 2013 vært saksbehandler for vindkraft i Norges Miljøvernforbund (NMF)  –  er nå også styremedlem. Melby deltok også meget aktivt ved stiftelsen av “La Naturen Leve” (LNL) og er fortsatt styremedlem her.

«Hvorfor bør vi ha vindkraft i norsk kraftforsyning?»
Lars Løken Granlund, NORWEA

Lars Løken Granlund er utdannet master i Økonomi og ressursforvaltning ved NMBU. Han er ansatt som rådgiver og kommunikasjonsansvarlig i NORWEA. NORWEA er en interesse- og bransjeorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. NORWEA arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge.

Vindkraft
Rune Flatby, Avdelingsdirektør ved Norges vassdrags- og energidirektorat

Rune Flatby leder avdelingen som behandler søknader om konsesjon til bygging av vannkraft og andre anlegg i vassdragene, større kraftledninger, vindkraft, fjernvarme og andre energianlegg. I foredraget sitt skal fortelle om konsesjonsbehandlingen av vindkraft og gi oss en oppdatering på vindkraftutbyggingen i Norge.

Eirik Romstad

«Lavere oljepris – mulighet eller dommedag for norsk økonomi?»
Eirik Romstad, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU)

Eirik Romstad er førsteamanuensis ved Norges miljø- og vitenskaplige universitet og underviser blant annet  i Miljøøkonomi. Han har en Phd i miljø- og ressursøkonomi fra Oregon State University, og en Cand agric i naturforvalting ved NLH (nå NMBU). Som i foredraget sendt på NRK blir dette et makroorientert foredrag der Romstad ser på virkningene lavere olje- og gasspriser har på norsk økonomi (sysselsetting, velferd, m.m.).

Energigården_MartinKristensen

«Energigården»
Martin Kristensen, Energigården AS

Energigården har i over 20 år har jobbet for at kunnskapen om bioenergi skal nå frem. Energigården tar imot miljøorganisasjoner, energiselskaper og politikere med kurs, møter og omvisninger. Internasjonalt har Energigården satset på energieffektivisering i landlige områder. Under Energiseminaret vil vi få foredrag om Norges potensiale innenfor bioenergi, og hvordan bioenergi kan bidra i Energinasjonen Norge i endring.