TEMA FOR ENERGISEMINARET 2023!

I en verden der vi opplever stadig mer ressursknapphet, dårlig ressursutnyttelse og samtidig dyrere varer og energi, blir gjenbruk og effektivisering av eksisterende materialer og energi stadig viktigere. I årets seminar ønsker vi å sette fokus på løsninger som fremmer gjenbruk, effektivisering og ombruk av de ressursene som allerede er i kretsløpet fremfor å utvinne nye. Vi ønsker å sette søkelyset på dagens situasjon og de nye løsningene som hjelper oss å nå et karbonnøytralt Europa og bærekraftsmålene innen 2050.