Kick-off: Innovasjonskonkurransen

Torsdag, 7. januar, sparker vi i gang Energiseminarets innovasjonskonkurranse!

Denne kvelden er for deg som er interessert i å delta i konkurransen. Arrangementet vil være åpent for alle studenter i hele Norge. Det vil komme info og tips fra Energiseminaret, Avfall Norge, Innovasjon Norge og Christine Spiten!

Start det nye året med å finne løsninger for å unngå maritim forsøpling!

Vi sender direkte på facebook. Få med deg arrangementet ved å trykke «skal» her.

Mer informasjon om konkurransen finner du her. PS: frist for å sende inn bidrag er 01.02.21.

Link til arrangementet på facebook på facebook.com/kick_off_innovasjonskonkurranse