INNOVASJONSKONKURRANSEN

For deg som ønsker å videreutvikle en idé og bidra til å finne bærekraftige løsninger på utfordringer vi står overfor

Innovasjonskonkurransen er et samarbeid mellom Energiseminaret, Innovasjon Norge og REdu-prosjektet under Avfall Norge. Det er en plattform for studenter som vil lære mer om innovasjon, og samtidig bidra til å finne bærekraftige løsninger på utfordringer til havs.  

Studentene utvikler en bærekraftig idé, sammen i et team. Alle idè-bidragene vurderes av en jury, bestående av representanter fra Energiseminaret, Innovasjon Norge, Avfall Norge og en professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. De tre gruppene med de beste konseptene vil få tilbudet om veiledning og videreutvikling av idéen, som til slutt pitches live i finalen foran publikumet til Energiseminaret 12. og 13. mars 2021. 

Dette er en god erfaring å ha med seg videre – både i studier og ut i arbeidslivet!

Mer informasjon finner du i toppmenyen under «Innovasjonskonkurransen».