Tema for Energiseminaret 2021 er HAVET

Globale klimaendringer medfører store ødeleggelser av naturen både på land og til havs. For å dempe konsekvensene trengs et massivt skifte fra fossil til fornybar energi. Havet holder på enorme mengder fornybar energi. Norges lange kystlinje og kompetanse innen olje og maritim næring setter nasjonen i en særstilling til å gå foran i dette skiftet. Energiseminaret 2021 vil kaste lys på utfordringer og muligheter for klima og energi som finnes til havs.