Årets foredragsholdere

RASMUS HANSSON
Skjermbilde 2016-02-01 kl. 17.23.35Rasmus Johan Michael Hansson, stortingsrepresentant for det valgkampvinnende partiet Miljøpartiet De Grønne og talsmann under utallige nasjonale politiske debatter, er en av foredragsholderne som tar turen til Energiseminaret 2016. Med en lang fortid som blant annet generalsekretær i WWF Norge, direktør for miljøforvaltning ved både Norsk Polarinstitutt og NORADs miljøvernprogram, er han regnet som en av Norges mest erfarne miljøvernere.

 

NATURVERNFORBUNDET – Maren Esmark

Maren Esmark Naturvernforbundet IINaturvernforbundet er en av Norges eldste natur- og miljøorganisasjon. Med sine 22 000 medlemmer over hele landet jobber naturvernforbundet med et bredt spekter av saker innen miljø og naturvern. Tidligere Ås student Maren Esmark er årets representant fra Naturvernforbundet hvor hun sitter som generalsekretær. I tillegg til å tilbringe ni år som et ansikt i WWF Norge og to år hos fylkesmannen i Oslo, har hun de siste årene gjort seg kjent i media som en ivrig miljøkjemper.

 


PLANTAGON
 – Sepehr Mousavizadeh

Sephr_Mousavizadeh_PlantagonSvenske Plantagon er en av de internasjonale bedriftene som tar seg turen til Ås i Februar gjennom representanten Sepehr Mousavizadeh. Plantagon er per dags dato en innovasjonsleder innenfor urbant landbruk. Med deres bærekraftige, fleksible og smarte matvaresystemer minimerer de behovet for land, vann, energi og sprøytemidler. Video: https://www.youtube.com/watch?v=0ur-FRb6Gis

 

JØRGEN RANDERS

Skjermbilde 2016-02-01 kl. 17.39.53Jørgen Randers er professor i klimastrategi ved Handelshøyskolen BI og selverklært klimapessimist. Han er dypt engasjert i miljøspørsmål og har forsket på klimapolitikk i over 40 år. Randers har også skrevet en rekke bøker og artikler. I 2012 utga han ”2052- A Global Forecast for the Next Forty Years”. Boken er i dag tilgjengelig på 8 språk i et samlet opplag på 150 000 eksemplarer og etter innlegget sitt vil Randers være tilgjengelig for signering av denne. Han var også en av de som startet den internasjonale klimadiskusjonen gjennom utgivelsen av ”The Limits to Growth” i 1970.

 

STATKRAFT – Øystein Lilleland

Øystein_Lilleland_StatkraftStatkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Under energiseminaret vil Statkraft bli representert av Øystein Lilleland. Øystein er blant annet utdannet sivilingeniør ved NTNU og har vært ansatt i Statkraft siden 2008.  I Statkraft han har hatt ansvar for prosjekter i utviklingsfasen både i Tyrkia og Albania.

 


ASPLAN VIAK – Peter Bernhard

Skjermbilde 2016-02-01 kl. 18.21.41.pngAsplan Viak er et av Norges største rådgivende ingeniør-og arkitektfirmaer. Deres representant under energiseminaret, Peter Bernhard, er diplomingeniør innen teknisk fysikk med utdannelse fra Tyskland. Han har jobbet med teknologibasert forretningsutvikling, fornybar energi og klimaspørsmål. I februar skal Bernhard holde foredrag om Asplan Viaks prosjekt powerhouse, også kalt plusshus, som snart ferdigstilles i Sandvika. Plusshuset er et bygg som produserer mer ren og fornybar energi enn det forbruker over et tidsløp på 60 år.

 

AVFALL NORGE – Nancy Strand

Nancy_AvfallNorgeAvfall Norge er bransjeorganisasjonen for avfalls- og gjenvinningsbransjen i Norge. Avfallsbransjen sørger for innsamling, behandling og gjenvinning av omtrent 12 millioner tonn avfall. Avfallsbaserte råvarer er dermed viktig for den sirkulære økonomien og en kretsløpbasert ressursutnyttelse. Avfall Norges representant under Energiseminaret er Nancy Strand, administrerende direktør. Her skal hun holde et spennende foredrag om en sirkulær fremtid hvor gjenvinningsbransjen leder an.

 

NORWEA – Bushra Butt

Skjermbilde 2016-02-01 kl. 20.13.18NORWEA er en interesse- og bransjeorganisasjon som jobber for å framme norsk fornybar energiproduksjon. Organisasjonen arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Deres representant under Energiseminaret er Bushra Butt, rådgiver og kommunikasjonsansvarlig ved NORWEA og tidligere industriell økonomi-student ved NMBU.

 

NORAD – Ørnulf Strøm

Portretter Norad ansatteNorad (Norwegian Agency for Development Cooperation) har som oppgave å sikre at norske bistandspenger blir brukt best mulig. Deres representant Ørnulf Strøm er leder i seksjonen for Ren Energi i Norad og har jobbet mye med fornybar utvikling i flere land i Afrika og Asia. Strøm er utdannet ved NTNU som bygg ingeniør. Tema kommer.

 
 


DNV GL – Erik Dugstad

Erik_Dugstad_DNV-GLDNV GL er et norsk-tysk selskap stiftet i 2013. Organisasjonen jobber for å sikre liv, eiendom og miljø og har et mål om å fremme en sikker for bærekraftig fremtid. Deres representant under energiseminaret, Erik Dugstad, leder avdelingen for Marked & Politikk i DNV GL Energy for Norden og Baltikumer. Han er utdannet samfunnsøkonom ved London School of Economics (2000). Han har over 17 års erfaring i analyse av energi- og miljøspørsmål. Erik begynte i DNV GL i 2015, og har erfaring fra Naturvernforbundet, rådgiving innen kraftmarked og energisektor i ECON Pöyry, prosjektledelse for vindkraft i Statoil og som avdelingsdirektør i Olje- og energidepartementet.  I Februar kommer Dugstad til Ås for å snakke om vannkraft i Europa.

 

Handelshøyskolen – Olvar Bergland

Bildet viser Olvar Bergland  Handelshøgskolen ved UMB

Olvar Bergland er ansatt ved Handelshøgskolen og jobber innenfor energi-, konkurranse- og ressursøkonomi. Han er leder av Norsk forening for energiøkonomi (NAEE) og satt i rådet for Internasjonal Association for Energy Economics. Han var med i et av ekspertutvalgene som vurderte kraftlinjen Sima-Samnanger (Hardangerutvalget). Han underviser i dag energiøkonomi, økonometri og økonomisk teori. Bergeland har i tillegg doktorgrad fra University of Kentucky i miljø- og ressursøkonomi.

 

Simen Bergan

Simen_Bergan

Simen Bergan er utdannet resturantkokk og begynte gründerlivet i 2006 da han var med å starte Condelica sammen med to kollegaer. Senere, høsten 2014, startet han også MSS Energi DA sammen med en studentkollega og en barndomsvenn. Simen studerer nå Miljøfysikk og fornybar energi i 5. klasse ved NMBU, og i februar kommer han til Ås for å snakke om energiøkonomi.

 

Stortinget – Torhild Aarbergsbotten
Torhild_Aarbergsbotten_Stortinget

Torhild Aarbergsbotten er er representant for Høyre Sør-Trøndelag på stortinget hvor hun er medlem av energi- og miljøkomiteen. Torhild er utdannet dyrlege, og har jobbet som stordyrpraktiker. I senere tid har hun jobbet i Næringsmiddelstilsynt og Mattilsynet, hun har også vært heltids fylkespolitiker og gruppeleder for fylkestingstingsgruppen i Sør-Trøndelag siden 2008. Torhild har etter dette opparbeidet seg mye kunnskap innen forskning og utvikling, særlig rettet mot fornybar energi, som hovedarbeidsområde i miljøkomiteen. I februar kommen hun til Ås for å delta i årets avsluttende debatt.

 

UiO – Katinka Holtsmark

Katinka_Holtsmark_UiO
Katinka Holtsmark er respresentanten fra UiO under årets avsluttende debatt. Hennes forskningsområder ligger innenfor miljøøkonomi og politisk økonomi. Holtsmark har skrevet en doktorgrad om internasjonale fellesgodeproblemer, slik som klimaproblemet.

Mer informasjon om ytterligere foredragsholdere kommer snart.

Les om fjorårets foredragsholdere her!