Hvordan blir fremtidens byer?

 

Har du lurt på hvilke alternativer vi har til dagens stressende storbyer?

Lørdag 7. mars får Energiseminaret besøk av Simen Torp som skal presentere fremtidens byer ved Hurdal økolandsby; en landsby han mener representerer den mest interessante og komplette modellen for bærekraftig utvikling.

Gjennom økolansbyer ønsker initiativtakerne å finne fram til en sunnere måte å leve på, samtidig som de vil fremme innovative løsninger som svarer på klimautfordringene, forurensning, ressursmangel og sosiale problemer som dagens storbyer ser ut til å fylles med.

 Dette har blant annet gitt resultater i Danmark, hvor forskning har vist at en økolandsbybeboer har et klimagassutslipp på rundt en tredjedel av en vanlig dansk borger. Bosettingen her svarer med dette på hovedmålene i dansk klimapolitikk.

Under foredraget  «Hurdal økolandsby – Fra ord til handling» vil Simen Torp forklare hvordan et aktivhus fungerer og gi oss et innblikk i økolandsbyens jordbruk, i tillegg til å lære oss om mange av de andre bærekrafttiltakene som er unike for økolandsbyer. Les mer på http://www.hurdalecovillage.no

logo-hor-pos