Bølgekraftverk og besøk fra Norsk institutt for naturforskning

Er du interessert i å vite mer om hvordan vi bedre kan utnytte havets uendelige krefter? Vi skal bli bedre kjent med bølgekraftverket som dukker unna stormen. Dette er et mer estetisk alternativ til å utnytte de enorme kreften som for eksempel finnes utenfor vestlandskysten. Fra Ocean Energy kommer CEO Asbjørn Skotte for å vise fram «The Storm Buoy», bøyen som skal overleve ekstremvær. Les mer om prosjektet på deres hjemmesider: www.ocean-energy.no

Vi skal også få besøk av Signe Nybø, forskningssjef ved Norsk institutt for naturforskning. Hun skal delta med innnlegget «Green versus Green», hvor hun vil legge vekt på dilemmaene samfunnet står overfor knytta til store miljøspørsmål inkludert klima, biodiversitet og friluftsliv. Hun vil fokusere på samfunnsutfordringer knyttet til fornybar energi og gi noen eksempler på hvordan man kan arbeide for å både å øke produksjonen av fornybar energi samtidig som en tar andre hensyn til miljøet.