Ny logo

logo_jpeg

Energiseminarets logo ble fornyet og forbedret høsten 2014. Denne vil symbolisere det grønne og fornybare i samspill med det innovative og urbane. Vår nye logo trekker også frem de fire grunnelementene; jord, ild, luft og vann; som vi kan skaffe oss energi fra, samtidig som den representerer hvordan vi alle lever i et evig, om enn ikke helt komplett, krettsløp.

Vi i Energiseminaret ønsker å takke Erlend Storaker i Storaker Design for nydelig arbeid. Les hans forklaring av logoen i filen under.

Logoforklaring